Thi Công Thực Tế

CÁC CÔNG TRÌNH Y”HOME ĐÃ THI CÔNG

1. Công Trình Vạn Phát – Cồn Khương, Ninh Kiều, Cần Thơ.

2. Công Trình Biệt Thự, Tp Vĩnh Long

3. Công trình Biệt Thự Đường Công Binh Cần Thơ

4. Công Trình Nhà Ở KDC An Khánh Cần Thơ

5. Công Trình KDC Đại Ngân Cần Thơ

6. Công Trình Ô Nhà ở Ô Môn Cần Thơ

7. Công Trình Coffe Nhà Hàng Hưng Phú I Cần Thơ

8. Công Trình Nhà Ở Khu Đại Học Y Dược, Cần Thơ

9. Công Trình Giấy Và Tranh Nguyễn Trãi Cần Thơ.

10. Công Trình Sàn Nhựa Nhà Hàng 6 Đời 1 Cần Thơ